Den 24 januari 2018 skrev jag på Facebook:

Jag tycker hela GDPR-situationen är mycket svårtolkad. Det finns många som försöker reda ut begreppen men det är inte enkelt att applicera regelverket på den egna verksamheten.

Jag har flera gånger försökt reda ut situationen för alla kringvandrande gatufotografer med egen hemsida, utställningar och böcker. Egenföretagare eller hobbyfotografer. Det är säkert helt ointressant för de allra flesta yrkesfotografer som jobbar uppdragsbaserat, där finns möjlighet att via avtal och överenskommelser klara ut spelreglerna, men för vi som fotograferar folk som inte har en aning om att dom blir fotograferade, för oss känns spelplanen som en vattensjuk skogsmyr just nu.

– Kan vi hävda att vi sysslar med konstnärlig verksamhet och därmed blir GDPR inte applicerbar på det vi gör?
– GDPR lär ju bara gälla företag, bör vi avregistrera våra firmor för att kunna fortsätta med gatufoto?
– Vad händer med hemsidans alla bilder?
– Vad händer med utgivna böcker?

Frågorna är många och de som verkligen kan GDPR föreslår att jag ska gå på GDPR-kurser. Förstår att det finns ett pris på kunskapen, men jag misstänker att om jag satte mig på en sådan kurs så skulle jag få reda på massor om uppdragsbaserat fotografering, massor om det jag inte behöver tänka på.

Finns det någon som kan och vill reda ut, eller är alla andra som jag, dvs bara fyllda med gissningar?

 

Det dröjde inte många minuter innan svaren och följdfrågorna började hagla in.

 

Magnus Fröderberg “Kan vi hävda att vi sysslar med konstnärlig verksamhet och därmed blir GDPR inte applicerbar på det vi gör? “

Javisst. Har kollat detta med Datainspektionen och det är så solklart det kan bli i den juridiska världen.

“GDPR lär ju bara gälla företag, bör vi avregistrera våra firmor för att kunna fortsätta med gatufoto?”

1. GDPR gäller alla, men det finns ett undantag för privat verksamhet. När man publicerar bilder offentligt, ex på en webbsida, så är de inte privata längre och undantaget upphör.

2. Undantaget för konstnärlig verksamhet gäller.

Magnus Fröderberg All fotografering som är journalistik, akademisk eller konstnärlig är undantagen från GDPR.

All fotografering som är kopplad till tidningar eller hemsidor med utgivningsbevis är också undantagen.

GDPR gäller även privatpersoner, men det finns ett undantag för privat verksamhet. Att lägga ut bilder på en öppen blogg är inte privat verksamhet, det är offentlig verksamhet och kräver medgivande. Vägen runt är att skaffa utgivningsbevis för bloggen.

Casimir Artmann Magnus Fröderberg: står tydligt i regelverket att det inte gäller privatpersoner och deras sociala media och är av personlig karaktär.

Magnus Fröderberg Casimir Artmann Jag har kollat med både Datainspektionen och Justitiedepartementet och privatundantaget gäller inte sådant som kan nå en obegränsad mängd människor, ex en bild på ett öppet konto Instagram. Du måste begränsa åtkomsten till din privata sfär för att det ska vara ok.

Magnus Fröderberg Niklas E L Johansson Nä, inga problem alls med gatufoto eftersom konstnärligt utövande är undantaget kravet på medgivande.

“I Sverige innebär det bland annat att sådan personuppgiftsbehandling som omfattas av grundlagsskyddet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen undantas om tillämpningen av förordningen skulle komma i konflikt med grundlagarna. Därutöver ska behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande undantas från de flesta av bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Sådant undantag finns i dag i personuppgiftslagen och kommer att finnas i den kommande lagstiftningen som ska komplettera förordningen på nationell nivå.”

Magnus Fröderberg Så här svarar Datainspektionen:
“Som en generell regel ska Datainspektionen vara försiktig med att ifrågasätta om det framförs att en behandling av personuppgifter går under undantaget för konstnärligt skapande. Det finns inget uttalat att det endast ska vara förbehållet etablerade konstnärer utan i slutändan blir det en helhetsbedömning.”

De kan bara ge ett exempel då de ifrågasatt “konstnärlig skapande”. Då röjdes sökbara uppgifter om var personer med skyddad identitet bodde, alltså en rätt uppenbar integritetskränkning.

Magnus Fröderberg Håller med om att det är komplext. Flera jurister påpekar att det kan vara ett större integritetsintrång att ta reda på vem som är med på bilden i syfte att få ett medgivande än att låta bli, och då ska man låta bli.

Jag tror att det mesta kommer att klarna med tiden och en praxis utarbetas. Även om det inte längre finns ett undantag för ostrukturerad data eller en missbruksregel så kommer det nog ändå uppstå en nedre nivå i praktiken för vad som accepteras.

20180208 kom Svenska Fotografers Förbund med en bra sammanställning där Gatufotografi särskilt omnämns.

Min slutsats blir att jag kan fortsätta som gatufotograf även efter att GDPR trätt i kraft.