Snaps

[ezcol_1half]

Kärnan i gatufotografi handlar om att fånga ögonblicket. Vi kallar det ögonblicksbilder, på engelska snap shots, eller snaps. Elliot Erwitt, Bruce Gilden, m.fl är exempel på fotografer som flyttat fram gränserna för den här tekniken.

På den här sidan samlar jag snap shots uteslutande från Stockholm, den miljö jag rör mig i dagligen, aldrig utan kamera. Jag brottas ständigt med frågor kring hur jag ska visa materialet, hur det kan delas upp. Väl medveten om att det här blir en uppdelning som inte tål närmare analys har jag ändå valt att plocka in bilderna under några olika rubriker. Galleriet fylls på och förändras löpande.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]The essence of street photography is all about capturing the moment. We call this snapshot, or snaps. Elliot Erwitt, Bruce Gilden, and others are examples of photographers who pushed the limits of this technique.

On this page I collect snaps exclusively from Stockholm, the environment I move around in daily, never without a camera. I’m constantly challenged with questions about how to view the material, how it can be presented. Aware that this is a presentation that can not withstand closer analysis, I still decided to pick out the pictures for a few different perspectivs. The gallerys is filled and updated on an ongoing basis.

[/ezcol_1half_end]

Situationer / Situations

Som gatuflanör och fotograf stöter jag ibland på lite udda situationer, och har jag lite tur lyckas jag också fånga dessa på bild.
As a street photographer and flaneur, I sometimes comes across odd situations, and if I have a bit of luck I managed to catch them with my camera.
IMG_3828-Redigera-Redigera.jpg

Hundar / Dogs

Människans bäste vän, sägs det. Eftersom jag har en liten Jack Russell så är jag benägen hålla med. En sidoeffekt av att ha hund hemma är att så fort jag ser en hund på stan så höjer jag kameran för att ta en bild.
Man's best friend, they say. Since I have a Jack Russell, I'm inclined to agree. A side effect of having a dog at home is that as soon as I see a dog on the town, I raise the camera to take a photo.
_DSF3441-Redigera.jpg

En / One

Många av mina gatubilder har en person som är central för bilden. Dessa bilder samlas här.
Many of my street photos have a person that is central to the image. These images are collected here.
_DSF4025-Redigera.jpg

Flera / Multiple

Bilder som inte passar under "En" bör rimligen passa under "Flera". Det här albumet blir lite av ett uppsamlingsalbum för saker som inte utkristalliserats i andra album.
Images that do not fit under the "One" album must reasonably fit under the "Multiple". This album will be a bit of a collector album for things that are not filtered into the other albums.
_DSF1910-Redigera.jpg

Ställ markören på bilden om Du vill stanna bildspelet.

Kommentera

tolv − 3 =