Mitt yrkesliv

När vi kom till Stockholm så landade jag på ett jobb som inte passade mig, jag tog ”första bästa”, eftersom jag behövde en anställning. Ett år senare lyckades jag bli anställd på Sveriges Television, ett drömjobb för en kille intresserad av bild och musik. På SVT blev jag snart projektledare för SVTs byte av ekonomisystem. Där var inträdesbiljetten till resten av mitt yrkesliv.

Efter fem år på SVT slutade jag, inte för att jag ville utan för att jag kände att jag var tvungen. Det var för bra, det var för roligt, risken var stor att jag annars hade blivit kvar och dom som hade gått där länge verkade inte ha lika roligt längre. Efter några kortare anställningar blev jag 1988 erbjuden att gå med som delägare när konsultbolaget Cepro skulle ombildas. Vi var 30 likadelägare som startade om bolaget. Det var ett lyckokast. På Cepro passade min projektinriktning och blandning mellan ekonomi och IT alldeles förträffligt. Jag var där 12 år och trivdes som ”fisken i vattnet”. Vid millennieskiftet skildes våra vägar pga oenighet kring hur bolaget skulle drivas vidare. Fyra tongivande kollegor ville sälja Cepro till ett amerikanske managementbolag. Dom var övertygade om att vi skulle bli dollarmiljonärer. Jag var ytterst tveksam till idén och valde att lämna Cepro för att bli enmanskonsult. Bolaget såldes och två år senare gick Cepro i konkurs, så jag hade rätt. Cepro återuppstod några år senare men verkade i en alltmer tynande tillvaro. Nu är alla gamla kollegor spridda och Cepro finns inte mer.

Mellan 2000 – 2006 jobbade jag som enmanskonsult, men trivdes inte. Det var ensamt på firmafesterna. 2006 bestämde vi (jag och hustrun) oss för att sluta arbeta och mitt konsultaktiebolag såldes. Att avveckla en konsultverksamhet av den typ jag drev är inte gjort över en natt. För att ta hand om gamla återkommande kunder bildade jag en liten enskild firma och där konsultade jag utan att leta nya kunder i en alltmer avklingande verksamhet. I maj 2011 skrev jag min sista faktura för utförda konsulttjänster.

Min konsultkarriär är nu avslutad. Det här är en lista på alla uppdrag jag genomfört. Sista uppdraget överst.

Företag Uppdragsbeskrivning
Tjänsteföretag
 • Projektledning vid byte av verksamhetssystem.
Grossist
 • Bollplank i styrgruppen för byte av affärssystem i tre grossistföretag
Holdingbolag
 • Upphandling av IT-outsourcing för en grupp företag.
 • Kundprojektledare vid införande av Agresso i 38 klientbolag.
 • Utvärdering av offerter avseende nytt ERP-system.
Holdingbolag
 • Utvärdering av offerter avseende elektronisk fakturahantering från inköpsorder till betalning.
Tillverkande industriföretag (tung industri)
 • Anpassning av koncernkonsoliderings- och rapporteringssystem.
 • Nya krav på projektredovisning enligt nya regelverk för valutasäkring.
Telecomföretag
 • Ansvarig för MasterPlan i ett stort SAP-projekt.
Tillverkande industriföretag (tung industri)
 • Förstudie gällande byte av HR-lösning.
Tillverkande industriföretag (tung industri)
 • Business case’ -analys avseende teknisk integration av två ERP-system.
Internationell industrikoncern
 • Outsourcing av IT-verksamheten.
 • Kompetenskartläggning av IT-organisationen.
Internationellt stort mjukvaruföretag
 • Strategisk affärsanalys.
Tillverkande industriföretag (tung industri)
 • Projektledare för den svenska delen av en koncernkonsolideringslösning.
 • Analys och ”operationalisering” av nya koncernkonsolideringsinstruktioner.
 • Omkonstruktion av vissa delar av ERP-systemet.
 • Översättningsmodul från gamla till nya informationsstrukturer.
 • Ny temporär ”ERP-miljö” i väntan på den stora koncerngemensamma utrullningen av SAP R/3.
 • Utvecklingsfrågor i vidare bemärkelse avseende verksamhetsstödsystem:
 • Data Warehouse.
 • Stödsystem för stora användargruppers dagliga projektarbete.
 • Arbete i internationell miljö.
Telecomföretag
 • Utveckling av ”billingområdet” relaterat till utvecklingen av nya IP-basera
Telecomföretag
 • Organisationsutveckling kring affärsinformation och ”ta-betalt” –processen.
Telecomföretag
 • Ansvarig för krav- och upphandlingsprocessen kring en mediationlösning.
Generalagentur inom Bilbranschen
 • PL -stöd vid utveckling av service- och eftermarknadsorganisationen.
Fastighetsförvaltare
 • Affärsutveckling av helt ny (hemlig) affärsidé.
Offentligt verk
 • Coach i samband med organisationsöversyn.
Företag inom Telecom
 • Projektledning vid uppbyggnad av stödsystem för omfattande installationsarbeten.
 • Projektledning vid snabbinförande av SAP R/3.
 • Administrativa stödsystem för företag under snabb tillväxt.
 • Upphandling av Middlewarelösning.
 • Upphandling av driftplats.
Företag inom Telecom
 • Affärsmodellering för ny (hemlig) affärsidé.
 • Affärsplan för ny (hemlig) affärsidé.
Landsting
 • E-handel från köparens perspektiv. Analys av pågående projekt, samt beslutsunderlag för pilotprojekt.
Generalagentur inom bilbranschen
 • Förstudie avseende företagsgruppens användning av Internet- och intranätteknik.
 • Ett antal realiseringsprojekt gällande utveckling / förändring av företagsgruppens Internet och intranät.
 • Projektledarcoachning.
 • Balanced ScoreCard –seminarium.
Landsting
 • Projektledning, nya IT -system för verksamhetsstöd och verksamhetsstyrning.
 • Nytt ekonomisystem inkl. pilotprojekt gällande Data Warehouse.
 • Middlewareförstudie, samt litet pilotprojekt för att bevisa teknikens möjligheter.
Grossist
 • Ny IT -miljö.
 • Nya IT -system för verksamhetsstöd och verksamhetsstyrning.
 • WEB-baserad leverantörsrelation till kunder.
Stor internationell hamn
 • Balanced ScoreCard -utbildning.
Företag inom Telecom
 • Quality manager och ”trouble shooter” i internationellt projekt.
 • Stöd i uppbyggande av en förvaltningsorganisation för den implementerade lösningen.
Företag inom Telecom
 • Översiktlig kravanalys inför större systembyte.
 • Controllerrollen år 2005 – ett framtidsscenario.
Livförsäkringsbolag
 • I-O-S-process avseende redovisnings- och controllerenheternas uppgift och inbördes arbetsuppdelning.
Företag inom Telecom
 • Hälsokontroll av befintlig IT -lösning. ”Vad måste åtgärdas, när?”
 • Målbild för ekonomisystem i vid mening inför 2000-talet.
 • Bollplank i två lokala utvecklingsprojekt.
 • Diskussionspartner för utveckling av redovisnings- och bokslutsfunktionen.
Utredningsinstitut
 • Kvalitetsindikatorer i datoriserade journalhanteringssystem.
 • Kravspecificeringsarbete.
Dataföretag
 • Initiering av Integratörsprojekt för konstruktion och test av nytt faktureringssystem.
Företag inom Telecom
 • Projektledarstöd i samband med företagets byte av ekonomisystem.
 • Utveckling av kvalitetssäkringsmodell för ekonomisystembytet.
 • Genomförande av kvalitetssäkringspilotprojekt.
Företag inom Telecom
 • Arbete med SOUR (Statement Of User Requirements) inför nytt strategiskt system.
 • ”Trouble-shooter” under första införandesteget av vald systemlösning.
 • Större uppgifter under tredje införandesteget. Internationellt projekt tillsammans med företag i Europa, i samverkan med amerikansk systemleverantör. Hade under olika faser av uppdraget följande roller:
 • International Change Manager
 • Stf Project Leader
 • Quality Manager
 • Requirement Manager
 • Arbete i internationell miljö
Landsting
 • 2 uppdrag som projektledarstöd för införande av lokala ekonomisystem, bl.a. i pilotprojektet.
 • Modellering och genomförandestöd vid övergång från budgetering till fakturering för affärsreglering mellan enheter inom landstinget.
 • Utveckling av verksamhetsstyrningen inom Produktionsverksamheten i ett sjukvårdsområde.
Revisionsföretag
 • Nytt tidredovisnings- och ekonomisystem.
Energiföretag
 • Ekonomisystem för energiverk.
Försäkringsbolag
 • Verksamhets- och organisationsutveckling.
 • I-O-S -process.
Företag inom Telecom
 • Faktureringsproblematik.
 • Affärsutvecklingsfrågor.
VD för Cepro Devis AB under tiden 1990 – 1992.
 • Ansvarig för bolagets verksamhet.
Försäkringsbolag
 • Nytt ekonomisystem.
 • EIS-system.
Försäkringsbolag
 • Nytt ekonomisystem. Datornära projekt med ”programmering” i BC.
Biltillverkare
 • Byte av ekonomisystem, projektledarstöd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.