Nyss hemkommen från OPUS bilbesiktning. Jag har varit iväg och besiktat kärran. Kärror besiktas vartannat år […]