Jag känner bara en människa som fyllt 100, det är Anders. Idag var jag och några […]