Jag blir mer och mer fundersam på hur vårt samhälle kommer att bli, i digitaliseringens förlängning. […]