Jag var med tidigt, bolaget jag var delägare i hade en avgörande betydelse för utrullningen av […]