Jag har läst bloggar av olika slag sedan millennieskiftet, ungefär. Inledningsvis fanns ju inte så mycket […]
Jag känner en fotograf som efter 50 års fotograferande säger att han inte längre fotograferar något […]