Jag, som fotograf / Me, as a photographer

Min fotografiska resa börjar i Karlstad där jag växte upp. Redan som 10-åring blev jag intresserad av fotografering och sparade veckopengen ett helt år för att kunna köpa en enkel kamera för 120 -film. Det blev inte så många rullar, för det var dyrt att fotografera och resultatet uppmuntrade väl heller inte. Den kameran finns tyvärr inte kvar, kommer inte ihåg vad som hände med den, men det hade varit roligt om den sparats. Något senare i tonåren lånade jag pappas gamla bälgkamera för 120-film. Utan exponeringsmätare och enbart med stöd av en kort exponeringsanvisning som bifogades filmrullen provade jag, fortfarande med varierande resultat.

I slutet av gymnasietiden hade det blivit “modernt” att fotografera i Karlstad. Låter lite underligt, men många av mina kompisar köpte systemkameror som dom gick omkring med på stan. Det var Nikkormat, Minolta SRT101b, Pentax Spotmatic och givetvis Canon FTb. Jag “föll för trycket” och köpte min första spegelreflexkamera omkring 1970, det blev en Konica Autoreflex T. Även min kamera hängde med på stan, man ville ju vara modern. När vi träffades, jag och mina kompisar, så började vi genast fotografera varandra, och allt annat vi såg. Många tröttnade snart, men jag fortsatte ha med kameran på stan och fotografera annat än kompisar. Jag började fotografera på stan, utan att veta att gatufotografi var en av fotografins äldsta genrer.

Några år senare träffade jag Bertil Ludvigsson, en karstadsfotograf som hade gått i lära hos hovfotograf Dan Gunner. Bertil behövde dryga ut kassan så han anordnade kurser i studiofotografering. Jag var inte ett dugg intresserad av studiofotografering, men jag var intresserad av att lära känna Bertil. Genom Bertil introducerades jag för de stora mästarna, bl.a. hade Bertil böcker med bilder av André Kertész. Där någonstans fastnade jag för evigt i gatufotografin.

Genom åren har fotograferingen funnits med, men med lite olika intensitet. Under de hektiska åren i konsultbranschen med egna företag så fanns inte så mycket tid för fotografin, men nu tar jag igen dessa “förlorade år” med råge. Så efter mer än 40 år med kamera fotograferar jag fortfarande på stan. Jag finner mina bilder i min närmiljö. Jag gillar idén “gräv där Du står”. Jag lämnar inte bostaden utan att ta med en kamera.

Alla bilder på den här siten är helt oregisserade. Gäller såväl gatufotodelen “Snaps” som det jag lagt under “Andra bilder”.

Hösten 2012 startade jag Gatufotogruppen som är en undergruppering inom Stockholms Fotoklubb. Vi är 13 fotografer som utvecklas i olika takt, med gatufoto som gemensam plattform.

Jag är medlem i det mångsidiga fotografiska kollektivet WalkingTheStreets. Några av mina utställningar går att se på Artlib.

My photographic journey begins in Karlstad where I grew up. As early as 10 years old, I became interested in photography and saved my pocket money for a whole year to be able to buy a simple camera for 120 film. I didn’t shoot so many rolls with that camera, as it was expensive to shoot and the result didn’t encourage a lot. The camera is unfortunately lost, can not remember what happened to it, but it would have been fun if it was saved. Somewhat later, in my teens, I borrowed my dad’s old folding camera for 120 film. Without exposure meter and only with the support of a brief exposure instructions attached to the roll of film I tried, still with varying results.

At the end of high school, it had become “fashionableto photograph in Karlstad. Sounds a bit strange, but many of my friends bought SLR to carry when they went to town. It was Nikkormat, SRT101b Minolta, Pentax Spotmatic and of course Canon FTb. I “fell for the pressureand bought my first SLR camera around 1970, it became a Konica Autoreflex T. Even my camera hung around when I went to town, I wanted as well to be modern. When we met, my friends and I, we started taking pictures of each other, and everything else we saw. Many of my friends soon got tired of this, but I continued to have the camera with me in the city and photographing more than friends. I started taking street photogaphs, not knowing that street photography was one of the oldest genres of photography.

A few years later I met Bertil Ludvigsson, a photographer i Karlsatd who had been apprenticed to court photographer Dan Gunner. Bertil needed to supplement the finances so he organized courses in studio photography. I was not the least bit interested in studio photography, but I was interested in getting to know Bertil. By Bertil I was introduced to the great master André Kertész. Somewhere here I got stuck forever in street photography.

Over the years, photography has been with me, but with slightly different intensity. During the busy years in the consulting industry with my own company there was not much time for photography, but now I take back those “lost years” by far. So after more than 40 years with camera, i still photograph in the streets. I find my pictures in my immediate environment. I like the idea of “dig where you stand.” I do not leave home without a camera.

All images on this site are completely undirected. This applies to both the snaps section as well as to photos put under other sections.

In the autumn of 2012 I started the Street Photo Group which is a sub-grouping within Stockholm Fotoklubb. We are 13 photographers who develop in different directions, with street photography as our common platform.

I am a member of the versatile photographic collective WalkingTheStreets. Some of my exhibits can be seen on Artlib.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

7 − sju =